D. Víctor Morán García, 1 partido de sanción. Equipo Cafetería Bambi.
D. Juan C. Muñoz Garrido, 1 partido de sanción. Equipo Rte. Copacabana.
D. Félix Sanz Roces, 1 partido de sanción. Equipo G.H. Jovellanos.
D. José A. Rodríguez Díaz, 1 partido de sanción. Equipo H.C. Aboño.
D. Pedro Losada Ojea, 4 partidos de sanción. Equipo H.C. Aboño.